Hoe het ooit zover is gekomen. De geboorte van GHK ligt ruim achter ons. Tijdens de grote feestavond van 1992 ontsproot het idee om eens wat leven in de brouwerij te blazen. Een aantal leden van de lokale muziekverenigingen raapte hun moed en instrument bij elkaar en kwamen onder het aloude 'tada' de zaal binnen. Tot groot vermaak van de aanwezigen, speelden zij verschillende lekker in het gehoor liggende nummers. Na dit daverende succes, werden de muzikanten benaderd met het verzoek of zij dit misschien ook op het afzakkersbal (en misschien ook in de toekomst) willen doen. Hier had men wel oren naar en er werden nog wat meer muzikanten gevraagd om het geheel wat meer volume te geven. Tijdens de daarop volgende feesten werden we steevast aangekondigd als: 'ons eigen hofkapel' Daar wij onafhankelijk willen zijn, besloten we ons maar 'Geen HofKapel' te noemen, zodat de aankondiging werd: 'Met medewerking van Geen HofKapel' Inmiddels zijn we vele jaren verder. Vlak voor het seizoen worden er wekelijks repetities gehouden. Zelfs een trainingskamp in Krov (Dld) wordt niet geschuwd. Om te beginnen